Onze Sponsors!

 Onze grote dank gaat uit naar alle sponsors en donateurs die de dieren in nood structureel of eenmalig helpen! 

Zonder deze sponsors zou onze Stichting niet kunnen voortbestaan! Graag stellen wij hen dan ook aan u voor!

Dierenlot Stichting voor Dieren in nood

Stichting Dierenlot

   

                                     

 
  

BnP Accountancy & Advies

BnP Accountancy & Advies

        

 

               

 
 

         

    U  kunt u ons ook helpen door een bijdrage over te maken op banknummer NL10INGB0006773059 ten name van Stichting Animal Fellows te Breda- Nederland

Omdat elke € telt!

Zie ook http://animalfellows.com/?page_id=15

[DISPLAY_ACURAX_ICONS]