kleding & (on)roerende goederen

Graag ontvangen we kleding, schoeisel en dekens!

De dekens gaan met de Fellows mee naar de dieren.

Kleding en schoeisel kunnen we inleveren via Stichting Dierenlot in ruil voor een financiële vergoeding.

Ook (delen van) inboedels of huisraad ontvangen we graag. Na eventuele reparatie verkopen we deze om zodoende onze kosten te kunnen dekken.

Dierenlot - Geef kleding

Help dieren in nood- Geef kleding