FAQ

Overzicht van de meest gestelde vragen:

V: Sinds wanneer bestaat Stichting Animal Fellows?
A: De Stichting is officieel opgericht op 31 december 2014 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel per 6 januari 2015. De ideeën voor de Stichting zijn ontstaan in september 2014.

V: Hoeveel mensen staan er op de loonlijst en wat verdienen zij?
A: Wij zijn op dit moment niet in staat om mensen op de loonlijst te plaatsen.
Alle medewerkers zijn vrijwilligers en krijgen derhalve geen salaris. Om het bestaan van de stichting te waarborgen hopen we dat er mettertijd wel mensen aangesteld kunnen worden. Dit zal te allen tijde op basis van normale salarisschalen gebeuren.

V: Zijn jullie enkel een goed doel voor dieren?
A: Onze ziel ligt bij het wel en wee van alle dieren. We hebben echter een constructie bedacht waarbij schenkers van goederen en giften mee beslissen naar welk goed doel hun schenking (na verkoop van het goed) toe dient te gaan. Dat kan natuurlijk ook een ‘niet-dieren’ doel zijn.

V: Ik wil iets schenken. Hoe kan ik dat doen?
A: Neem contact met ons op, bij voorkeur per mail. In de regel heb je binnen 24 uur antwoord. We proberen nog dezelfde dag te reageren. Geef duidelijk aan waar je woont en hoe we je kunnen bereiken. Geef ook aan wat je wil schenken, dit in verband met eventueel transport.

V: Waarom willen jullie mijn NAW-gegevens hebben?
A: Het is geen verplichting je gegevens aan ons te verstrekken. Doe je het wel dan houden we je op de hoogte van de verkoop van je schenking en zorgen wij ervoor dat je bericht krijgt van de goede doelen die het geld na de verkoop ontvangen hebben.

V: Ik wil gewoon geld storten bij wijze van gift. Kan dat?
A: Ja zeker, graag zelfs. Wel graag duidelijk aangeven wat jouw wens is wat wij met dat geld mogen doen. Geef je enkel aan “schenking” dan nemen wij aan dat wij het naar goed inzicht mogen gebruiken. Voor onze bankgegevens verwijzen we je naar http://animalfellows.com/?page_id=15

V: Nou schenk ik bijvoorbeeld een fiets en jullie verkopen de fiets. Bij de koper breekt de ketting. Ben ik dan aansprakelijk?
A: Nee, je zult nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden. Alle zaken worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden; worden voetstoots geleverd en er zit nooit garantie op, zelfs niet als het nieuw is!

V: Kan ik ook lid worden ?
A: Nee, dat kan helaas niet. Wij zijn een stichting en geen vereniging. Wel kun je Friend  worden en natuurlijk hebben we altijd vrijwilligers nodig.

V: Waar betalen jullie alles van?
A: Goede vraag. Ook al werken we uitsluitend met vrijwilligers dan nog hebben we kosten, zoals bijvoorbeeld transportkosten, huur van de loods, telefoonkosten, porti, internet, energie, brandstofkosten, verzekeringen, etc. Daarom vragen we aan ons te doneren.
Donatie ’s van particulieren en bedrijven, erfenissen, legaten en last but not least de 30% die we in mogen houden op een schenking die we hebben verkocht, moeten ons in staat stellen ons werk te blijven doen. Als we geld over houden en voldoende in reserve hebben gaat het geld naar dierenhulp projecten.

V: Kan ik inzage krijgen in de administratie van de stichting?
A: Uiteraard. Jaarlijks publiceren en deponeren wij onze cijfers  bij de Kamer van Koophandel. Daar kan iedereen de informatie opvragen.

V: Wie is nou eigenlijk “de baas” van de stichting?
A: Er is geen baas in de zin van eigenaar. Niemand is eigenaar van de stichting. De stichting is een zelfstandig rechtspersoon. Er is wel een bestuur. Het bestuur draagt zorg voor de organisatie en “bestuurt” de stichting. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van wijzen. In de raad van wijzen zitten allemaal professionals die dat geheel vrijwillig doen en allemaal een staat van dienst hebben in hun werkzame leven. Zo zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk “wijsheid” in huis is en tevens controle.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On LinkedinCheck Our Feed