Maandelijks archief: oktober 2016

Wij doen mee aan de Grote Clubactie!

Stichting Animal Fellows doet ook dit jaar mee aan de Grote Clubactie.

Het specifieke doel dit jaar is steun aan sterilisatie- en castratieprojecten op locatie.

Helpen jullie ons helpen? .. met als bonus kans op een mooie prijs!

Loten kopen kan natuurlijk als altijd vanuit de bekende bonnenboekjes, maar kan ook online via onderstaande link:

https://www.clubactie.nl/actie/StichtingAnimalFellows

Wij hopen dat jullie je hart laten spreken voor de dieren in nood!

Heel veel dank namens ons allemaal!
Team SAF

ANBI Status

Stichting Animal Fellows heeft per 1 oktober de ANBI-status verkregen!

Voor diegene die niet bekend zijn met deze erkening onderstaand de belangrijkste (fiscale) voordelen van de ‘ANBI’-status:

* Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.
* Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000.
* Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt.
* Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

images

ANBI